Volume 10, Issue 2, July 2019

Table of Contents

Articles

Ibandalin Mawlong MS Sujith Kumar, PD Meena, Devesh Pathak
PDF
56-62
Rajeev Bharat Jai Kumar, SK Rai and Rahul Gupta
PDF
63-66
Kalpana Gairola and AK Tewari
PDF
67-79
Jagdish Prasad Chaurasiya Mahak Singh and Prakriti Tomar
PDF
80-86
Rahul Mishra SP Datta, Mahesh C Meena, BS Dwivedi
PDF
87-91
Preeti Lohani Usha Pant, Rashmi, Sneha Adhikari, Harshita Negi and Ram Bhajan
PDF
92-96
D Dawadi R Seepaul, S George, J Groot and D Wright
PDF
97-105
Kakali Konwar Abhijit Sarma Krishna Bharadwaj and Prakshipta Boruah
PDF
106-111
Valiollah Rameeh
PDF
112-116
Ravindra Kumar Ramandeep Kaur and Loveneet Kaur
PDF
117-121
ML Meena and Dheeraj Singh
PDF
122-129
PD Meena Riteka Gupta, Pankaj Sharma, PK Rai, HS Meena and SK Singh
PDF
130-133
Ram Kishore Meena Ravindra Kumar Meena1, Hemraj Gurjar and Sarwan Kumar
PDF
134-139
Sangeeta Kumari K Srivastava, Ayushi Srivastava and Akanksha
PDF
140-148
Arun Kumar HS Meena, Bhagirath Ram, Priyamedha, VV Singh and PK Rai
PDF
149-155